Planschade

Wanneer het bestemmingsplan rondom uw eigendom wordt gewijzigd door de gemeente, kan dit negatief uitpakken voor de waarde van uw eigendommen. Denkt u bijvoorbeeld aan het prachtige landelijke uitzicht vanuit uw woning, dat wijzigt in uitzicht op bijvoorbeeld een appartementencomplex. Uw woning wordt hier misschien wel minder waard van. De waardevermindering die zo'n bestemmingsplanwijziging met zich mee brengt, wordt planschade genoemd. In ieder geval 2% van de schade/waardevermindering is voor uw eigen rekening en risico. Dat is in de wet zo bepaald en wordt het normaal maatschappelijk risico genoemd. Als de waardevermindering meer dan 2% bedraagt (dus boven het maatschappelijk risico), kunt u deze schade bij uw gemeente verhalen door een verzoek om planschade in te dienen.

Schade kan op velerlei wijzen ontstaan, denk bijvoorbeeld aan:

  • uitzichtschade
  • geluidsoverlast
  • lichthinder
  • privacyaantasting
  • schaduwschade
  • verlaagde situeringswaarde.

Belangrijk hierbij is wel te vermelden, dat u uitsluitend recht heeft op een vergoeding wanneer u de bestemmingsplanwijziging niet kon voorzien. Wanneer u bij aankoop van uw eigendom reeds kon weten dat de bestemmingsplanwijzing op handen was, had u moeten weten dat het aan te kopen zaak in de nabij toekomst een verminderde waarde zal krijgen: kortom, de schade was voorzienbaar en u heeft dan geen recht op een vergoeding.

Mocht in de direct nabijheid van uw eigendom de laatste vijf jaar het bestemmingsplan gewijzigd zijn dan heeft u mogelijk recht op planschade. U kunt dan vrijblijvend contact met ons opnemen voor een verkennend gesprek om de haalbaarheid en mogelijkheden te bespreken. Uiteraard hanteren wij “no-cure-no-pay” voor planschade-zaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Jansen of Jan van Erp.