WOZ taxatie en/of bezwaar

In het taxatierapport dat de WOZ Jurist door een taxateur kan laten opstellen komen de prijzen van het perceel en de woning naar voren. Ook wordt er inzicht gegeven welke verschillen er zijn tussen de woning in kwestie en de aangegeven referentiepanden. Er kunnen immers grote verschillen zijn tussen de referentiepanden en de woning waarvan de WOZ waarde is vastgesteld. Die woning kan bijvoorbeeld slecht onderhouden zijn, gedateerd zijn of langs een drukke weg liggen terwijl de referentiepanden daar geen last van hebben. In het taxatierapport dat door de taxateur wordt opgesteld, die in opdracht werkt van de WOZ Jurist, wordt dan ook wel met die verschillen rekening gehouden zodat een WOZ waarde tot stand komt die juist is.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde welke voor uw pand is vastgesteld kan Heideweg Vastgoed zorgen voor een onderbouwing van uw bezwaar door middel van een taxatierapport. Als een taxatierapport als doel heeft om de hoogte van de WOZ-waarde te bepalen om als bezwaarargument te kunnen dienen wordt het ook wel een “WOZ contra taxatie” genoemd.

Een WOZ contra taxatie is een taxatierapport dat overeenkomsten heeft met het taxatieverslag zoals aangeleverd door de gemeente maar in kwaliteit veel beter is dan het taxatieverslag van de gemeente. Het taxatierapport is veel uitgebreider dan het taxatieverslag van de gemeente die geen inzicht geeft in de prijzen die zijn gehanteerd voor de grond/het perceel van uw woning en de prijs per m3/m2 van de woning zelf.

Bij een WOZ contra taxatie wordt het taxatieverslag van de gemeente ontkracht op de volgende punten:

  • Nieuwe referentiepanden die een betere afspiegeling zijn van het WOZ-object en die een lagere verkoopprijs hebben dan de WOZ-waarde van uw WOZ-object;
  • Een opsomming van WOZ waarde verlagende object- en omgevingskenmerken die ontbreken bij de door de gemeente aangeleverde referentiepanden.